อุปกรณ์ติดตั้งแผ่นหินวีเนียร์

อุปกรณ์ติดตั้ง แผ่นหินวีเนียร์ (ACCESSORIES)

อุปกรณ์ติดตั้ง ชนิดกาวที่แนะนำ


กาวตะปู (fca) ใช้สำหรับติดตั้งภายใน (Indoor)
320ml ราคา 140 บาท

● ติดตั้งได้ 2-3 ตารางเมตร/หลอด
● ปืนที่ใช้ติดตั้ง = 320 ml
● กรณีฉีดเป็นแนวตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 4mm จะได้ 10-20 เมตร/หลอด
● กรณีฉีดเป็นแนวตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 6mm จะได้ 10 เมตร/หลอด

ติดตั้งแผ่นหิน

กาว Flex PUใช้สำหรับติดตั้งภายนอก (Outdoor)
600ml ราคา 300 บาท

● ติดตั้งได้ 3 ตารางเมตร ต่อหลอดโดยประมาณ
● ปืนที่ใช้ติดตั้ง = 600 ml
● กรณีฉีดเป็นแนวตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 4mm จะได้ 30-40 เมตร/หลอด
● กรณีฉีดเป็นแนวตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 6mm จะได้ 20 เมตร/หลอด

ติดตั้งแผ่นหิน

น้ำยาเคลือบผิว


น้ำยาเคลือบหิน STONE VENEER CLEAR COATING
5.0 kg ราคา 950 บาท

● 1 กิโลกรัม สามารถใช้งานได้ ต่อพื้นที่ 10 -14 ตารางเมตร ต่อ 1 เที่ยว
● ปริมาณการใช้งานและจำนวนเที่ยวขึ้นอยู่กับการดูดซึม ความพรุน และความหยาบของพื้นผิว