อุปกรณ์ติดตั้งแผ่นหินวีเนียร์

อุปกรณ์ติดตั้ง แผ่นหินวีเนียร์ (ACCESSORIES)

อุปกรณ์ติดตั้ง ชนิดกาวที่แนะนำ


กาวตะปู (fca) ใช้สำหรับติดตั้งภายใน (Indoor)
320ml ราคา 140 บาท

● ติดตั้งได้ 5-6 ตารางเมตร/หลอด
● ปืนที่ใช้ติดตั้ง = 320 ml
● กรณีฉีดเป็นแนวตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 4mm จะได้ 10-20 เมตร/หลอด
● กรณีฉีดเป็นแนวตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 6mm จะได้ 10 เมตร/หลอด

ติดตั้งแผ่นหิน

กาว Flex PU ใช้สำหรับติดตั้งภายนอก (Outdoor)
600ml ราคา 250 บาท

● ติดตั้งได้ 10-12 ตารางเมตร/หลอด
● ปืนที่ใช้ติดตั้ง = 600 ml
● กรณีฉีดเป็นแนวตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 4mm จะได้ 30-40 เมตร/หลอด
● กรณีฉีดเป็นแนวตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 6mm จะได้ 20 เมตร/หลอด

ติดตั้งแผ่นหิน